Καλωσορίσατε στην προσωπική ιστοσελίδα του πατήρ Αθανασίου Μάργαρη


Κείμενα

απο τον πατήρ Ἀθανάσιο Μάργαρη

Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς

Η πραγματική αγάπη Αυτό είναι η αγάπη του Χριστού προς τον άνθρωπο: η λύτρωση από τον θάνατο. Λέει η δεύτερη μεγάλη εντολή: «Αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σεαυτόν» (Μτ. 22, 39). Πότε αγαπούμε λοιπόν πραγματικά τον άνθρωπο; Όταν τον λυτρώνουμε από την αμαρτία του, από την κόλαση… αυτή είναι η γνήσια…
Διαβάστε περισσότερα

Ο ύμνος της αγάπης του Αποστόλου Παύλου

Η Ορθόδοξη ηθική ως ασκητική,τού π. Ι. Ρωμανίδη

Σε αντίθεση με τον δυτικό Χριστιανισμό, στους Πατέρες της Εκκλησίας δεν γίνεται λόγος για μία αυτόνομη ηθική, για μια ηθικολογία, που συνδέεται με μια εξωτερική βελτίωση της ζωής, αλλά κυρίως για ασκητική. Κατ' αρχάς, όπως προαναφέρθηκε, η λεγόμενη ηθική συνδέεται με την δογματική, δεν στηρίζεται δηλαδή σε φιλοσοφικές και μεταφυσικές ιδέες,…
Διαβάστε περισσότερα

Γέροντος Έφραίμ Φιλοθείτου

                                 Περί πειρασμών καί θλίψεων    «Του βίου την θάλασσαν, ύψουμένην καθορών, των πειρασμών τω κλύδωνι, τω εύδίω λιμένι σου προσδραμών, βοώ Σοι  άνάγαγε έκ φθοράς τήν ζωήν μου Πολυέλεε». Ό ύμνογράφος τής εκκλησίας, φωτισμένος άπό τό άγιον…
Διαβάστε περισσότερα

Του Αγίου Ισαάκ του Σύρου

Πνευματικές εμπειρικές συμβουλές γύρω από τους πειρασμούς και τις θλίψεις   *Όπως πλησιάζουν τα βλέφαρα το ένα το άλλο, έτσι και οι πειρασμοί είναι κοντά στους ανθρώ­πους. Και αυτό το οικονόμησε ο Θεός να είναι έ­τσι, με σοφία, για να έχουμε ωφέλεια. για να κρού­εις δηλ. επίμονα, εξαιτίας των θλίψεων, τη θύρα…
Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΙ Η ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑ, Η ΘΛΙΨΗ, ΤΟ ΑΓΧΟΣ

του Αγίου Πορφυρίου   Το σπουδαίο είναι να μπούμε στην Εκκλησία. Να ενωθούμε με τους συνανθρώπους μας, με τις χαρές και τις λύπες όλων. Να τους νιώθουμε δικούς μας, να προσευχόμαστε για όλους, να πονάμε για την σωτηρία τους, να ξεχνάμε τους εαυτούς μας. Να κάνομε το παν γι᾽ αυτούς, όπως ο…
Διαβάστε περισσότερα

Η Αγάπη Είναι Το Κριτήριο Της Ορθόδοξης Άσκησης

Η αγάπη οδηγεί τον άνθρωπο στο «καθ’ ομοίωσιν», στον προορισμό του, στη σωτηρία του. Αυτή είναι το κριτήριο της πνευματικής ζωής, της προσπάθειας την οποία καταβάλλουμε για να συναντήσουμε τον Αναστημένο Χριστό. Η αγάπη είναι το κριτήριο της ορθόδοξης άσκησης. Η ορθόδοξη άσκηση με άλλα λόγια δεν είναι ατομικό γεγονός, αλλά…
Διαβάστε περισσότερα