Κείμενα

απο τον πατήρ Ἀθανάσιο Μάργαρη

Κείμενα / Όσιος Παύλος ο νέος ο Λατρινός


 

Όσιος Παύλος ο νέος ο Λατρινός, που συνομιλούσε διαρκώς με τον φύλακα άγγελό του

Λάτρος_Λάτμος-Beşparmak Dağı Mountains-Latmus Mount-Бешпармак (горный хребет) Латрос_yeriler-manastiri,-golyaka-843rty56u8i53fg

Όσιος Παύλος ο νέος που ασκήτευε στο όρος Λάτρος

Εορτάζει στις 15 Δεκεμβρίου

ΠΑΥΛΟΣ ΛΑΤΡΙΝΟΣ_St. Paul the Younger-of Mount Latros_Павел Латрийский__protata-in-kars-090Κάποτε, το Άγιον Πάσχα, επεθύμησε ο Όσιος Παύλος  να φάγη τυρί νωπό και εμέμφετο τον εαυτό του ως λαίμαργο και κοιλιόδουλο, διότι ωρεγόταν σαρκικά θελήματα· τότε εμφανίσθηκε πίσω του άνθρωπος με πάταγο στην γη, που ακούσθηκε τρεις φορές, ο οποίος κρατούσε στα χέρια του τυρί νωπό και μόλις το έδωσε στον Όσιο έγινε άφαντος.

Αυτό το εφανέρωσε ο Άγιος αργότερα στον φίλο του Δημήτριο, όχι για να επαινεθή, αλλά για να μην καταλαλήται ο Κύριος. Διότι ο Δημήτριος έλεγε σε κάποιους αδελφούς, ότι δεν ευρίσκονται πλέον άνδρες θείοι και ότι εσβέσθησαν τα θεία χαρίσματα των παλαιών και δεν φαίνονται πουθενά:

«Ποιός σε καιρό ανάγκης έχει την χάρι να αξιώνεται τέτοιας προνοίας από τον Θεό, ώστε να δέχεται τροφή από Αγγελική χείρα;»…

Μόλις το άκουσε αυτό Όσιος, εμειδίασε ολίγο και του είπε:

«Φίλτατε Δημήτριε, ραθυμία πλείστη σου εγέννησε αυτού του είδους τους λόγους και λογισμούς… Ο Θεός είναι ομολογουμένως φιλανθρωπότατος και κηδεμονικώτατος και του ανθρωπίνου γένους πιο επιμελητής και από πατέρα· κανέναν δεν αποστερεί από κάθε γενεά, ούτε αποκηρύττει, αλλά κήδεται και αξιώνει θείων χαρισμάτων ως φιλόπαις πατήρ, και όποια επιθυμία εκφράσει αυτός που Τον φοβείται, αν δεν βλάπτη την ψυχή του, δεν του την στερεί»…

Και αφού είπε αυτά, του εφανέρωσε το θαυμάσιο που αναφέραμε προς δόξαν Θεού.

Το ότι ο κάθε πιστός έχει φύλακα Άγγελο της ζωής του, ο θείος Πατήρ το μαρτυρούσε εκ πείρας και το εδιηγείτο. Έλεγε, ότι άλλοτε έβλεπε τον Άγγελο ως γέροντα, άλλοτε ως νέο και άλλοτε ως πολύ μικρό παιδί· διότι ο Όσιος περιφερόταν πολλές φορές την νύκτα στην έρημο και έβλεπε τους Αγγέλους και δεν φοβόταν καθόλου ούτε δείλιαζε από βροντές, αστραπές ή άγρια θηρία.

Κάποια νύκτα που έβρεχε δυνατά, εισήλθε σε κάποιο σπήλαιο και προσευχόταν κατά την συνήθειά του. Τότε ήλθε και μία πάρδαλις και έπεσε δίπλα του.Ο Όσιος της έριξε λίθο και την εδίωξε και εκείνη βγήκε ατάραχα και έφυγε, χωρίς να αγριεύση εναντίον του…

Κάποιοι μάλιστα τον ερωτούσαν πως δεν εφοβείτο να περιφέρεται την νύκτα σε έρημο και πολύ άγριο βουνό. Και ο Όσιος έλεγε:

«Όσο με φυλάγει ο φύλακας της ψυχής μου Άγγελος, δεν φοβούμαι ούτε αστραπές, ούτε θηρία, ούτε τίποτε άλλο• …»