Κείμενα

απο τον πατήρ Ἀθανάσιο Μάργαρη

Κείμενα / ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ


Μήν ἀμφιβάλλεις γιά τήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ἀλλά θαύμα­ζε τήν κηδεμονία Του…

 

 dfrrwafedfd.JPG

 Δεν εμποδίζεται ο Κύριος να μας βοηθήσει από τη δυσκολία των πραγμάτων, ακόμη κι’ αν όλα φθά­σουν στη χειρότερη καταστροφή. Του είναι δυνατό και τους πεσμένους να σηκώσει και τους πλανεμέ­νους να επαναφέρει και τους σκαν­δαλισμένους να διορθώσει και τους γεμάτους από άπειρα αμαρτήματα να απαλλάξει και να κάμει δικαίους και τους νεκρούς να ζωογονήσει και τα κατασκαμμένα να τα κάμει λαμ­πρότερα και τα παλιωμένα να ανα­νεώσει. Γιατί, εφόσον δημιουργεί τα ανύπαρκτα και χαρίζει την ύπαρξη σ’ εκείνα που δεν φαίνονται καθό­λου πουθενά, πολύ περισσότερο θα διορθώσει τα υπάρχοντα και όσα έ­χουν γίνει.

 Από αυτό είναι ολοφάνερο, ότι δεν υπάρχει κανείς, που δεν απο­λαμβάνει την Πρόνοια του Θεού.

Αν όμως δεν την απολαμβάνουν όλοι όμοια ούτε κατά ένα ορισμένο τρόπο, και αυτό είναι μέγιστο είδος της Πρόνοιας του Θεού. Γιατί η θεία Πρόνοια εκδηλώνεται κατά τρόπο που να ωφελούνται όλοι.  Μην αμφιβάλλεις λοιπόν για την πρόνοια του Θεού, αλλά θαύμα­ζε την κηδεμονία Του, γιατί, αν και είμαστε άλλοι κακοί και άλλοι κα­λοί, μοίρασε σε όλους τη γη και τον ήλιο και δίνει σε όλους τις βροχές. Αν δε μερικούς τους αφήνει να ζούνε σε φτώχεια και στέρηση, τους αφήνει για να διορθώσει τη ψυχή τους και να κάνει πιο ευσεβή τη διά­θεσή τους.

  Τα πράγματα δεν κατευθύνον­ται από την τυραννική εξουσία της φύσεως, αλλά όλα υποχωρούν και υποτάσσονται στη βουλή του Θεού. Γιατί αυτή είναι η δημιουργός της φύσεως και ρυθμίζει όλα τα όντα ό­πως της φαίνεται καλύτερα και άλ­λοτε μεν διατηρεί αμετακίνητα τα όριά τους, άλλοτε δε, όταν θελήσει, με πολλή ευκολία τα μετατρέπει και τα μεταβάλλει προς το αντίθετο.

  Τέτοια είναι τα κατορθώματα του Θεού· τους δούλους Του από δύσκολες καταστάσεις τους οδηγεί σε μεγάλη ευκολία.