Κείμενα

απο τον πατήρ Ἀθανάσιο Μάργαρη

Κείμενα / ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΑΙΓΙΝΗΣ


 

Μη λες ο Χριστός, αλλά ο Χριστός μας! Αγίου Γέροντος Ιερωνύµου της Αιγίνης

Σταυρός_Крест Иисуса Христа_Cross of Jesus Christ-Orthodox Icons__cross-of-jesus-christ-orthodox-icons_top-with-cross2

Αγίου Γέροντος Ιερωνύµου της Αιγίνης

«μη με πάρεις Κύριε, αν δεν γίνω όλος Σος! »

Τον Σταυρόν μην τον φοράτε για στολίδι. Και, ή να έχει τον Εσταυρωμένον επάνω, δηλαδή Σώμα Χριστού μας, ή να γράφει πίσω: ΙΣ ΧΣ ΝΙΚΑ. Διότι και άλλοι σταυρώθηκαν.

Μη απέχετε των Μυστηρίων.
Να κοινωνάτε συχνά Αυτά θα σας δώσουν δύναμιν.

Κάποιος με ρώτησε: «Κάθε πότε να κοινωνώ;»
Του απάντησα: Γιατί δεν με ρωτάς και κάθε πότε να τρώγω;» Όποτε πεινάς τρως. Έτσι και με την θεία Κοινωνία. Όποτε ζητά η ψυχή σου και θέλεις, να κοινωνείς (αρκεί να έχεις άδεια από τον πνευματικό σου). Το μυστήριον της θείας Ευχαριστίας, εάν εσύ προσέχεις και αγωνίζεσαι, θα σε ειδοποιεί και θα το ζητάς. Πάντως τακτική θεία Κοινωνία.

Μη λες ο Χριστός, αλλά ο Χριστός μας! 
-Ακούς αδελφός και κράζεις, και δάκρυα σου έρχονται εις τους οφθαλμούς!
-Εγώ Χριστός θέλω να ακούς και να κλαίεις, να κατανύσσεσαι, να σκιρτάει η καρδιά σου!!!

Πρέπει να έχουμε κάτι. Όλοι οι Άγιοι μας είχον θλίψεις, πειρασμούς, ασθενείας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος πού τον έστειλαν και εξορία!…

Κάθε άνθρωπος έχει κάποιο χάρισμα. Βρες το χάρισμά του και επαίνεσέ τον. Χρειάζεται και ο έπαινος (προς τόνωσιν) και η καλωσύνη και η αγάπη. Τότε ο άλλος και πολύ καλός να μη είναι, δια την τιμήν, τον έπαινον, την αγάπην που του εκδηλώνουν ελέγχεται και γίνεται καλύτερος.

Απ’ όπου αντιλαμβάνεσαι πειρασμόν, μη αμελήσεις και μη καταφρόνησης τον φόβον ή τον κίνδυνο (ως έχων εμπιστοσύνη στον εαυτόν σου), αλλά απομακρύνσου, «αποπήδησον ως η δορκάς εκ βρόγχων!»

Ταπείνωση να έχεις.
Όταν βρέχει το νερό δεν σταματά εις τις κορφές ή στα βουνά, αλλά κάτω στην πεδιάδα.
Οι ταπεινοί άνθρωποι έχουν χάριν, καρποφορία και ευλογία.
Μη επιθυμείς να σε επαινούν ή να σε αγαπούν.

Θα κάμης ό,τι ημπορείς διά τα παιδιά σου, διότι εις την αλλήν ζωήν ο Χριστός μας θα σου ζητήσει ή τα παιδιά σου σεσωσμένα ή τις πληγές στα γόνατά σου, από την πολλήν σου προσευχήν. Δεν γνωρίζουν δυστυχώς, οι γονείς την ευθύνην την οποίαν έχουν διά τα τέκνα των.

Πολύ λυπάμαι την νεολαία. Άδικα χάνεται! Δεν έχει ανθρώπους να την στηρίξουν και βοηθήσουν πνευματικά.

Ακούστε: Ο Θεός μαζί με τους πειρασμούς δίνει και την υπομονή. Ποτέ δεν δίνει περισσότερα από ό, τι είμαστε σε θέση να αντέξουμε. Για τους ανθρώπους που αγαπούν τον Θεό, όλα τα πράγματα συνεργούν για το καλό. Προσευχήσου … και παρακαλει τον Θεό να σου δώσει πίστη και υπομονή.