Κείμενα

απο τον πατήρ Ἀθανάσιο Μάργαρη

Κείμενα / Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου Κριμαιας.


ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΜΟΝΗ Ο αγιασμός της ψυχής δεν έρχεται ξαφνικά, με την πρώτη παράκληση στο Θεό. Ο Θεός θέλει να μάθουμε με την υπομονή και μας την μαθαίνει. Θέλει να μάθουμε να μην περιμένουμε να μας δίνει αμέσως αυτά που ζητάμε. Για την υπομονή γράφει πολλά η Αγία Γραφή. Να τι λέει ο Άγιος Απόστολος Ιάκωβος "Πάσαν χαράν ηγήσασθε, αδελφοί μου, όταν πειρασμοίς περιπέσητε ποικίλοις, γινώσκοντες ότι το δοκίμιον υμών της πίστεως καταργάζεται υπομονήν. Η δε υπομονή έργον έχετω, ίνα ήτε τέλειοι και ολόκληροι, εν μηδενι λειπόμενοι". (Ια. 1, 2-4) Βλέπετε, ο Απόστολος ονομάζει την υπομονή έργο τέλειο, δίότι η υπομονή είναι αυτή που μας οδηγεί στην τελειότητα. Να το ξέρουμε και πότε να μην φανταζόμαστε με την πρώτη παράκληση μας προσ τον Θεό θα λάβουμε όλα όσα ζητάμε. Για να μας τα δώσει ο Θεός χρειάζεται κόπος για να γίνουμε άξιοι να τα λάβουμε. Χρειάζεται η συνεχής προσευχή, η ατράνταχτη ελπίδα στο Θεό και η σταθερή πίστη ότι δεν θα αρνηθεί ο Θεός να μας δώσει αυτό που του ζητάμε, αν Τον παρακαλέσουμε με υπομονή. Χρειάζεται πολύ αυτή η σταθερή πίστη και η επιμονή στην προσευχή, τέτοια επιμονή που έδειξε εκείνη η χήρα του Ευαγγελίου. Μόνο χάρη στην επιμονή της έλαβε αυτό που ζητούσε. Και εμείς μόνο τότε λαμβάνουμε από τον Θεό αυτό που ζητάμε όταν Τον ικευτεύσουμε με μεγάλη υπομονή και σταθερή ελπίδα. Πολυ μεγάλη αρετή είναι η υπομονή και πάντα πρέπει να το θυμόμαστε.