Κείμενα

απο τον πατήρ Ἀθανάσιο Μάργαρη

Κείμενα / Αρχ. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος


 

«Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλω των φοβούμενων αυτόν και ρύσεται αυτούς». Αρχ. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος

Άγγελοι_Angels_Ангелы_romania-moldavia-24109-L

«Άγγελον ειρήνης, πιστόν οδηγόν, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου αιτησόμεθα».
«Ότι τοις αγγέλοις αυτού εντελείται περί σου,του διαφυλάξαι σε εν πάσαις ταις οδοίς σου· επί χειρών αρούσι σε,μήποτε προςκόψης προς λίθον τον πόδα σου· …» (Ψαλμ. 90, 10-12).
«Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλω των φοβουμένων αυτόν και ρύσεται αυτούς. » (Ψαλμός 33: 8)

Κοντά στον Θεό 
Αρχ. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος

Γέροντα, είναι διαπίστωσις πολλών πνευματικών ανθρώπων, ότι ο κόσμος συνεχώς χειροτερεύει. Αυτό το απότομο κατρακύλισμα κάπου μας φοβίζει. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε;

– Να παραμένουμε κοντά στον Θεό. Όσο είμεθα κοντά Του, ισχύει το: «Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλω των φοβούμενων αυτόν και ρύσεται αυτούς» (ψαλμ 33, 8)…

Όταν ο βασιλιάς της Συρίας είχε στείλει στρατό να συλλάβουν τον προφήτη Ελισσαίο, ο προφήτης βρισκόταν με τον υποτακτικό του. Μόλις ο υποτακτικός του είδε να ανεβαίνουν οι στρατιώτες για να τους συλλάβουν, τρομοκρατήθηκε, τον έπιασε πανικός. Και στράφηκε στον Ελισσαίο και του λέγει: «Για κοίτα κύριε, τι γίνεται. Πόσοι έρχονται να μας συλλάβουν, πώς θα γλιτώσουμε;». Ο προφήτης του απάντησε να μην φοβάται, διότι «πλείους οι μεθ` ημών υπέρ τους μετ` αυτών» (Δ΄Βασ. 6, 16). Είναι πολύ περισσότεροι εκείνοι που είναι μαζί μας, παρά οι εχθροί μας που έρχονται να μας συλλάβουν. Και προσευχήθηκε ο προφήτης Ελισσαίος στο Θεό και είπε:
ΦΥΛΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ_Guardian Angel 623ef4c11572f5f61642ceec441cfc44«Κύριε, άνοιξε τους οφθαλμούς του παιδιού για να δει πως Εσύ με υπερασπίζεις». Και πράγματι ο Θεός άνοιξε τους οφθαλμούς του υποτακτικού και είδε γύρω από τον προφήτη να είναι μια στρατιά ολόκληρη αγγέλων, που κρατούσαν πύρινα σπαθιά στα χέρια τους. Αμέσως η ψυχή του γέμισε από ικανοποίηση, από αγαλλίαση, και του έφυγε ο φόβος. Και φυσικά δεν κατώρθωσαν να συλλάβουν και να θανατώσουν τον προφήτη Ελισσαίο. Πύρινα τάγματα αγγέλων, στρατιές αγγέλων είχαν σταλή από τον Θεό για να υπερασπιστούν τον προφήτη Του. 
Αυτά δεν εγίνοντο μόνο τότε. Γίνονται στη ζωή κάθε ανθρώπου, όταν είμεθα άνθρωποι του Θεού. Η πίστις μας είναι στους αιώνες των αιώνων. Δεν ήταν μόνο για εκείνη την εποχή. Ούτε για την εποχή των Αποστόλων και των Πατέρων. Αρκεί εμείς να είμεθα σαν αυτούς. Ο Θεός είναι ο ίδιος «Χθες και σήμερον ο αυτός και εις τους αιώνας». Η ζωή μας, η ύπαρξίς μας στα χέρια Του. Με απόλυτη εμπιστοσύνη όχι μόνον να αναφωνούμε, αλλά και να ζούμε το, «Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστώ τω Θεώ παραθώμεθα».