Κείμενα

απο τον πατήρ Ἀθανάσιο Μάργαρη

Κείμενα / ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ-OΛΙΓΟΠΙΣΤΙΑ


Άγιος Θεοφάνης Πως Πολεμάμε το Πνεύμα της Βλασφημίας και της Ολιγοπιστίας? Το πονηρό πνεύμα της βλαστημάς και της ολιγοπιστίας κρύφτηκε. Αλλά μη θαρρείτε πως θα μας αφήσει τόσο γρήγορα. Καθώς έχει βρει τα αδύνατα σημεία σας, για να σας ταράξει πιο δυνατά. Όλοι δοκιμάζουμε τέτοιες επιθέσεις. Γι' αυτό δεν πρέπει ούτε για μια στιγμή να καταθέσουμε τα πνευματικά μας όπλα. Πάντα να είμαστε έτοιμοι για την απόκρουση των μοχθηρών δαιμόνων. Οι άγιοι γέροντες μας συμβουλεύουν ν' αντιστεκόμαστε με δύο τρόπους σε κάθε προσβολή του πειρασμού: Αφενός ν' αποδιώχνουμε με αποστροφή από την καρδιά μας τον κακό λογισμό που μας υποβάλλει, και αφετέρου να ζητάμε την ενίσχυση του Κυρίου με θερμή προσευχή. Η αποστροφή, η περιφρόνηση, είναι ένα καίριο χτύπημα στον εχθρό. Και η προσευχή είναι η χαριστική βολή. Η αποτελεσματικότητα των μέσων αυτών εξαρτάται από την προεξάσκηση της ψυχής. Στον καιρό της Ειρήνης, δηλαδή, πρέπει να προπαρασκευάζεται κανείς για τον πόλεμο., καλλιεργώντας μέσα του από το ένα μέρος τον πόθο του Θεού και των θείων και από το άλλο την αηδία για τον διάβολο και τα γεννήματα του. Όταν όλες οι Θεϊκές αλήθειες εδραιωθούν στην καρδιά σας, τότε οι δαιμονικές αμφιβολίες θα διαλυθούν σαν καπνός και την ολιγοπιστία θ' αντικαταστήσει η στερεή πίστη.