Κείμενα

απο τον πατήρ Ἀθανάσιο Μάργαρη

Κείμενα / ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ - ΠΡΟΣΕΥΧΗ


 

Οι παλαιοί είχαν κύριό τους έργο την προσευχή, κι όλα τ’ άλλα τα θεωρούσαν πάρεργα. Άγιος γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης

Άγιος Σεραφείμ Σάρωφ_St. Seraphim of Sarov_ Преподобный Серафим Саровский_56bd75636aad0e58d7a34cd79c7ea004

Όταν ήμουν νέος, έλεγε στους αδελφούς ο Αββάς Ισίδωρος, ο Πρεσβύτερος της σκήτης, δεν είχα ορισμένο καιρό για προσευχή. Προσευχόμουν χωρίς διακοπή όλη την ημέρα και το μεγαλύτερο μέρος της νύχτας.

Ένας νέος μοναχός ρώτησε κάποιο Γέροντα, πως κατόρθωσαν οι παλαιότεροι Πατέρες να φτάσουν σε μεγάλα μέτρα αρετής, ενώ οι νεότεροι, μ’ όλο που κοπιάζουν κι αυτοί, δεν μπορούν να προοδέψουν.
-Εκείνοι, παιδί μου, του αποκρίθηκε ο Αββάς, είχαν σαν κύριό τους έργο την προσευχή, κι όλα τ’ άλλα τα θεωρούσαν πάρεργα. Οι σημερινοί μοναχοί θεωρούν έργο τα σωματικά και πάρεργο την προσευχή, γι’ αυτό κοπιάζουν, δίχως ψυχική ωφέλεια.
Λησμονούν τα λόγια του Σωτήρος, «ζητείτε δε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού, και ταύτα πάντα προστεθήσεται υμίν». (Ματθ. στ’ 33).

Ο ίδιος ο Αγ. Σεραφείμ του Σαρώφ ζούσε με αδιάλειπτη προσευχή και δίδασκε και στους άλλους να κάνουν το ίδιο, έλεγε:

Γιά να δεχθούμε και να δούμε μέσα στην καρδιά μας το φως του Χριστού, πρέπει ν’ αποσυρθούμε όσο είναι δυνατό από τα ορατά πράγματα. Αφού καθαρίσουμε την ψυχή μας με τη μετάνοια, τα καλά έργα και την πίστη σ’ Εκείνον, ο Οποίος σταυρώθηκε για μας, πρέπει να κλείνουμε τα υλικά μας μάτια και να βυθίζουμε το νού μας μέσα στην καρδιά μας, κι εκεί μέσα να κλαίμε και να επικαλούμαστε το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
Τότε, ανάλογα με το μέτρο του ζήλου του και της πνευματικής του ζέσης για τον Ηγαπημένο, ο άνθρωπος βρίσκει ευφροσύνη στο όνομα που προφέρει…

Όλη η τέχνη είναι αυτή ακριβώς. Είτε περπατάς, είτε κάθεσαι, είτε στέκεσαι, είτε εργάζεσαι, είτε βρίσκεσαι στην εκκλησία, άσε την προσευχή αυτή να γλιστράη πάντα στα χείλη σου:«Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με τον αμαρτωλό!!». Με την προσευχή αυτή στην καρδιά σου θα βρης εσωτερική ειρήνη και γαλήνη σώματος και ψυχής.

Άγιος γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης

”Επιμελείσθε δε ψυχής πράγματος αθανάτου’‘.Να φροντίζουμε , τέκνον μου, για την ψυχή μας που είναι πράγμα αθάνατο. Πίστη και προσευχή! Αιτείτε και δοθήσεται .Να έχετε πίστη Θεού ως κόκκον σινάπεως και ότι ζητήσετε ο Θεός θα σας το δώσει. Οι παλιοί μοναχοί είχαν σαν κύριο έργο την προσευχή και την εργασία σαν πάρεργο. Σήμερα έχουν σαν κύριο έργο τις δουλειές και την προσευχή σαν πάρεργο».