Κείμενα

απο τον πατήρ Ἀθανάσιο Μάργαρη

Κείμενα / ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ


ΝΕΟΣ :      Πάτερ τι είδους μάγια κάνεται εσείς και βρίσκεται τα προηγούμενα και τα επόμενα στην ζωή των  ανθρώπων?

ΓΕΡΟΝΤΑΣ: Εμείς παιδί μου ήρθαμε εδώ στο μοναστήρι, στην ησυχία, για να προσευχόμαστε,να νηστέυουμε να αγρυπνούμε,να αγαπάμε και να παρακαλούμαι τον Άγιο Δαυίδ να βοηθά όλο το κόσμo και όλους τους ανθρώπους που έρχονται εδώ και λέγουν τα προβλήματά τους και ζητούν την βοήθειά του. Ο Άγιος   είναι ζωντανός,ακούει και βοηθάει τους ανθρώπους.Εμείς είμαστε άνθρωποι του Θεού και δεν γνωρίζουμαι,συγνώμη,αυτά πως τα λές τα μαγικά,δεν είναι αυτή η δουλειά μας.