Κείμενα

απο τον πατήρ Ἀθανάσιο Μάργαρη

Κείμενα / Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ


Η κατά σάρκα γέννηση του Ιησού Χριστού (των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών)

 

Θεὸς τὸ τεχθέν, ἡ δὲ Μήτηρ Παρθένος.

Τὶ μεῖζον ἄλλο καινὸν εἶδεν ἡ κτίσις;
 

Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

  ''Άς γίνουμε θεοί για Εκείνον που έγινε άνθρωπος για χάρη μας.Έλαβε το χειρότερο για να μας δώσει το καλύτερο.Έγινε πτωχός για να πλουτήσουμε εμείς από την πτωχεία του.Έλαβε μορφή δούλου για να απολαύσουμε εμείς την ελευθερία.Κατέβηκε για να υψωθούμε.Ας προσφέρει ο καθένας τα πάντα σε Εκείνον που έδωσε τον εαυτόν του λύτρο και αντάλλαγμα για εμάς.Δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα καλύτερο από τον εαυτό του,αφού θα έχει εννοήσει το μυστήριο και θα έχει γίνει όλα όσα έγινε Εκείνος για εμάς.''

Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας
   ''Γιατί ο ίδιος ο Λόγος του Θεού,ο δημιουργός όλης της κτίσεως,ο άπειρος,ο απερίγραπτος,ο αναλλοίωτος,η πηγή της ζωής,το φως που προήλθε από το φως,η ζωντανή εικόνα του Θεού,η ακτινοβολία της δόξας,η σφραγίδα της υποστάσεώς του,προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση και ανακαινίζει την εικόνα της που είχε καταστραφεί με την αμαρτία,και ανανεώνει τον ανδριάντα που είχε παλιώσει από τον υιό της πονηρίας και τον κάνει πιο χαριτωμένο από τον πρώτο,όχι δημιουργώντας τον πάλι από χώμα,όπως παλιά,αλλά δεχόμενος ο ίδιος,χωρίς να μεταβάλει τη θεϊκή φύση σε ανθρώπινη,αλλά ενώνοντας την ανθρώπινη με την θεϊκή.''

Άγιος Γρηγόριος Νύσσης
   ''Ας υψώσουμε λοιπόν το βλέμμα στην ουράνια στρατιά,ας δούμε τους χορούς των αγγέλων,ας ακούσουμε τη θεία τους υμνωδία.Ποιός είναι ο ύμνος των εορταστών;Φωνάζουν «δόξα εν υψίστοις Θεώ».Γιατί οι άγγελοι δοξάζουν τη θεότητα που βλέπουμε στα ύψη;Γιατί λέγοντας «και επί γης ειρήνη» έγιναν ολόχαροι για το ό,τι έβλεπαν οι άγγελοι «επί γης ειρήνη».Πω πω θαύμα!« ἀλήθεια ἐκ τῆς γῆς ἀνέτειλε, καὶ δικαιοσύνη ἐκ τοῦ οὐρανοῦ διέκυψε» (Ψαλμ. 84,12)!Τέτοιο καρπό καρποφόρησε η γη των ανθρώπων!Ο Θεός αναμιγνύεται με την ανθρώπινη φύση,για να υψωθεί ο άνθρωπος στο ύψος του Θεού.Έχοντας ακούσει αυτά πράγματα,ας πάμε στην Βηθλεέμ και ας δούμε το νέο θέαμα,πως χαίρεται η Παρθένος για τη γέννηση,πως η άσχετη με το γάμο περιποιείται το νήπιο.''

Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων
   ''Έλαβε ο Κύριος την ίδια μορφή μ'εμάς,για να σώσει την ανθρωπότητα.Έλαβε ο Κύριος την ίδια μορφή μ'εμάς,για να της δώσει ό,τι της έλειπε ώστε η αμαρτωλή ανθρωπότητα να γίνει κοινωνός του Θεού.Ας ομολογούμε την παρουσία του βασιλιά και γιατρού,διότι ο βασιλιάς Ιησούς,προκειμένου να θεραπεύσει,ζώστηκε την ποδιά της ανθρώπινης φύσως και θεράπευσε την αρρώστια της.Ο τέλειος δάσκαλος των νηπίων,έγινε νήπιος με τους νηπίους,για να κάνει σοφούς τους ανόητους.Ο ουράνιος άρτος κατέβηκε στη γή,για να θρέψει τους πεινασμένους.''

Μέγας Φώτιος
   ''Επειδή λίγοι μπορούν με το νου και τη θεωρία να υψωθούν σε θεοπρεπή εικόνα του Θείου,γι'αυτό έγινε άνθρωπος ο Θεός,ώστε όχι μονάχα αυτοί που φαίνονται ότι έχουν λίγη περισσότερη γνώση από τους άλλους,αλλά και το πολύ πλήθος των ανθρώπων που οδηγείται από την αίσθηση μάλλον,παρά από τον λογισμό,να μπορεί ν'ανατρέχει με όσα βλέπει κι ακούει προς την ευσεβή και σωτήρια έννοια του Θείου.Και αυτό γίνεται φανερό από τα αποτελέσματα.Αφότου δηλαδή ο Θεός έγινε άνθρωπος κι επιτέλεσε τα υπερφυσικά και απροσδόκητα έργα του έχοντας τη δική μας μορφή,ο άνθρωπος,τον Θεό που εμφανίσθηκε με σάρκα,αυτόν ομολογεί αληθινό Θεό και προσκυνεί,αφού αξιώθηκε να τον γνωρίσει βλέποντάς τον και ακούοντάς τον με τη σωματική παρουσία του και των πέρα από τη λογική έργα του υψώθηκε με αυτή τη γνώση στην επίγνωση και την κατανόηση και θεωρία της αθάνατης φύσης του.''


Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής
   ''Γιατί το μυστήριο το κρυμμένο από τους αιώνες και από τις γενεές και που τώρα φανερώθηκε με την αληθινή και τέλεια ενανθρώπηση του Υιού και Θεού,που ένωσε με τον εαυτό του αδιαίρετα αλλά και ασύγχυτα τη φύση μας κι εμάς με την αγία του σάρκα που πήρε από εμάς κι είναι δική μας εμψυχωμένη με νου και λογική,που τη συνέδεσε με τον εαυτό του σαν μια καινούργια αρχή και την αξίωσε να γίνει ένα και το αυτό μαζί του κατά την ανθρωπότητά του,έτσι όπως είχαμε προορισθεί πριν από τους αιώνες να είμαστε μέσα σ'αυτόν ως μέλη του σώματός του που μας συναρμολογεί με τον εαυτό του πνευματικά,και μας συναρμονίζει όπως η ψυχή με το σώμα,και που μας οδηγεί στο μέτρο της πνευματικής ωριμότητας του πληρώματός του,και έτσι μας έδειξε κι εμάς ότι γι'αυτό είχαμε γεννηθεί,καθώς και τον πριν από τους αιώνες πανάγαθο για μας σκοπό του Θεού.''

Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός
   ''Η Αγία Παρθένος βέβαια δεν γέννησε άνθρωπο γυμνό,αλλά Θεό αληθινό,όχι γυμνό αλλά σαρκωμένο,χωρίς αυτός να κατεβάσει το σώμα από τον ουρανό και να το περάσει δια μέσου αυτής,σαν να ήταν αυτή κάποιος αγωγός,αλλά παίρνοντας απ'αυτήν σάρκα ομοούσια με τη δική μας και οικοδομώντας την για τον εαυτό του.Γιατί,αν έχει φέρει το σώμα από τον ουρανό και δεν το πήρε από τη δική μας φύση,τότε ποιά η ανάγκη της ενανθρωπήσεως;Η ενανθρώπηση του Θεού Λόγου έγινε για τον λόγο,η ίδια φύση,που αμάρτησε και έπεσε και φθάρηκε,να νικήσει τον τύραννο,που την απάτησε,και έτσι να ελευθερωθεί απο την φθορά.''

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος
   ''Κατάπληξη με γεμίζει το θαύμα.Παιδί βλέπω τον προαιώνιο Θεό.Σε φάτνη αναπαύεται,Αυτός που έχει θρόνο τον ουρανό!Χέρια ανθρώπινα αγγίζουν τον απρόσιτο και ασώματο!Με σπάργανα είναι σφιχτοδεμένος,Αυτός που σπάει τα δεσμά της αμαρτίας!Τούτο είναι το θέλημά Του:την ατιμία να μεταβάλει σε τιμή,με δόξα να ντύσει την ευτέλεια και την προσβολή σ'αρετή να μεταπλάσει.Παίρνει τη σάρκα μου για να με αγιάσει,μου δίνει το Πνεύμα Του για να με σώσει.Η Ιουδαία Τον γέννησε,η οικουμένη τον υποδέχτηκε.Είδες όμως τι πλούτος μέσα στη μεγάλη φτώχεια;Ο Πλούσιος έγινε φτωχός για χάρη μας.Μέσα στη φάτνη κείτεσαι και την οικουμένη σαλεύεις.Λέξη ακόμα δεν άρθρωσες και δίδαξες στους μάγους την θεογνωσία.Σ'αυτόν τον Λόγο του Θεού και Υιό της Παρθένους ας αναπέμψουμε δοξολογία μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα στους αιώνες των αιώνων.Αμήν.